روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

الهی صد ساله شوی

هر کسی با هر آیینی دلش را به محبوبی می سپارد
 و این گستره ی وجودی آن محبوب است
 که دلبستگی عاشق خودرا معین می کند
واصالتاهیچ محبوبی دوست داشته
نمی شود مگر آن جلوه
که از باری تعالی دراو
به ودیعه نهاده شده
مورد محبت
قرار گیرد.
 

   + کسی معمولی تر از همه ; ٦:٠۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٤
    comment نظرات ()

کابوس

اگر چه
توان من یارای رویاروی
با روز را ندارد ،
دیگر
یارای رویاروی با شب را نیز ندارم.
پس
سپیده دم فردا از خواب بر خاسته
و تمام روز را
تلاش می کنم ، کار می کنم و درس می خوانم .
آنچنانکه
در آغاز شب
مدهوش و خسته
غرق در خواب
یارای دیدن کابوسی را نیز
نداشته باشم .
یعنی می شود ؟
کاش بشود
کاش بشود
کاش بشود .

   + کسی معمولی تر از همه ; ٦:۳٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٤
    comment نظرات ()