روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

آخرین شعر

اگر خداوند

 یک روز دوباره آرزوی انسان را برآورده می کرد

من بی گمان دوباره دیدن تو را آرزو می کردم

و تو نیز هرگز ندیدن مرا

آنگاه نمی دانم

 به راستی خداوند کدامیک را می پذیرفت.

علی شریعتی

   + کسی معمولی تر از همه ; ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
    comment نظرات ()