مسبب - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

مسبب

هميشه
اين تويی و تويی و تويی
اما در واقع
اين منم.
که دوباره می کوشم،
دوباره بدست می آورم،
و دوباره می ميرم.
و با هر بار رفتن تو
به تاريکی فرو می روم؛
تا يک بار ديگر
با يک نگاه تو و يک صدای تو
از نو زاده شوم.
و دوباره دل بندم.
و به خود بگويم
که شايد.  .  .  .
اين بار ماندگار خواهی شد
.... برای هميشه .....
برای من.
اما ميدانم.  .  .  .  .
که نخواهی ماند
برای من،
....برای هميشه......

 

   + کسی معمولی تر از همه ; ٦:٤٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۳
    comment نظرات ()