عاشق و دلتنگ - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

عاشق و دلتنگ

ديشب سخت دلتنگت بودم . . .
امروز نيز سخت دلتنگت بودم . . .
تعمق کردم و انديشيدم
اکنون ديگر دلتنگت نيستم
عاشقت هستم

   + کسی معمولی تر از همه ; ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۳
    comment نظرات ()