نیاز یا هوس... - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

نیاز یا هوس...

از خونه می خواستم برم بیرون

می دونست برای چی می خوام برم .

بهم گفت بازم هوس سیگار کردی ؟

چیزی نگفتم .درو آروم بستم .

چند دقیقه بعد لحظه ای که سیگار دستم بود به این فکر می کردم .

سیگار یه نیازه یا یه هوس .

و مثل دهها نیاز دیگه که بهش هوس میگیم به یه جواب رسیدم.

   + کسی معمولی تر از همه ; ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٤ تیر ۱۳۸٧
    comment نظرات ()