پاييز و تنهايی - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

پاييز و تنهايی

این فصل،
_ پاییز _
برگ ریزان نامیده می شود.
زیرا هر آنچه که
طبیعت در بهار می سازد،
فرو می ریزد.
_ مانند عشق ما _
مانند من ،
مانند تو .
همچو پاییز
رنگ می بازم .
می دانم . . .
پاییز فصل سختی است
برای دلتنگ کسی بودن .
.   .   .   .    .
_ رفت _
. . . .
و مرا با پاییز
در کنار هم
تنها گذاشت ،
بی هیچ گرمایی در درون
برای سرمای بیرون .
آخرین برگ
امروز افتاد .
اولین برف امشب خواهد بارید.
.  .   .   .   .
 _می روم _
. . . .
.با حلقه اشکی در چشم .
دانه های باران با کوفتن خویش
به پنجره اتاقم
دست به خود کشی میزنند
من هم می روم .
اصلاهمان بهتر که
بروم به گوشه خیابان بچسبم
ویخ بزنم .
. . .
می دانم . . .
پاییز فصل سختی است
برای تنهایی .
و من
چه بد ... 
فراموش کرده بودم که :
باید به تنهایی بر تنهایی ام غلبه کنم .

   + کسی معمولی تر از همه ; ٩:۳٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۳
    comment نظرات ()