تغییر حالت - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

تغییر حالت

لعنت به کلماتی کجاری نمی شوند بر زبان یا قلم

و تغییر حالت می دهند از صوت به مایع

و قطره قطره اشک می شوند . می ریزند

                                        و نابود می شوند

و هیچگاه ، هیچ وقت ، هیچ کس

                   نمی شنود .

   ح ت ی    خ و دم .

 

   + کسی معمولی تر از همه ; ٦:٠۱ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
    comment نظرات ()