your heart is full of sin...go to repent...god hear your voice...he is kindest - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

your heart is full of sin...go to repent...god hear your voice...he is kindest

دیدی گفتم
دیدی گفتم که یه روز پر میکشی تو هوا
دیدی گفتم
دیدی گفتم که تو هم میری به خاطره ها
میاد اونروز که نمیگیری سراغ از ما
میدونستم...
میدونستم که دل سرد تو موندنی نیست
خوندنی نیست
رفتی پر کشیدی دل نشست وگریست
نمونده برام جزاشک چشم و دو گونه خیس
دلی که بی نیازهمش فکر پرواز
میخواد بذاره بره
قلبی که غم نداره همش فکر فراره
موندن براش مشکله
دیدی...دیدی گفتم
دیدی...دیدی گفتم
دیدی...دیدی گفتم
دیدی...دیدی گفتم
....
دیدی گفتم
دیدی گفتم که یه روز پر میکشی تو هوا
دیدی گفتم
دیدی گفتم که یه روز میری بدون وداع
نگفتم میری نمیگیری سراغ از ما
دیدی...دیدی گفتم!!
دیدی...دیدی گفتم!!
دیدی...دیدی گفتم!!
دیدی...دیدی گفتم!!
....
ای که نوشته بود اسمت روی قلبم
ازت گذشتم تا بزرگشی

   + کسی معمولی تر از همه ; ٩:٠۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۳
    comment نظرات ()