اشتیاق لبخند ت - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

اشتیاق لبخند ت

برگ

روزهایی به کوتاهی یک زندگی

که طعم آلوچه میدهد .

مز  مز  ه نکرده تمام می شود .

تمام آلوچه های مزمزه نکرده ی  قرمز روزهایت

که طعم عشق می دهد

در  تمام ادمهایی که تقسیم کردی

تک تک نم گرفته ی ساعتهای بی حوصله گی و اشتیاق را .

روزهایی خوب ،روزهایی  بد

که می روند و می روند به حافظه ی بی انتهای تاریخ

کجایی تو ؟

.

عشقم . یارم . دوستم

وسوسه چشیدن یک لبخند

از سر طاقچه ثانیه که با تو ام

 هر چند کم ، ناقص ، نا تمام

که با خداحافظی های از سر اجبار

زود می گذرد

و مزمزه نکرده

 تمام می شود .

تمام روزهایی که به کوتاهی من بود ، تو جاودانی در خاطره ام.

من تمام می شوم .در روزهایی که کوتاه اند مثل زندگی.

 

پی نوشت : از اینکه مشاوره کنم بچه های کنکوری رو و بگم روزی اینقدر درس بخونید .چکار کنید که بیشتر درس بخونید و چکار منید که بهتر درس بخونید . اما خودم ...

حالم بد بد بد می شود . من رفتم .

 

 

   + کسی معمولی تر از همه ; ٩:٢۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
    comment نظرات ()