. . . - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

. . .

صیادی زار می گریست

به قناری کوچکی دل بسته بود

   + کسی معمولی تر از همه ; ۸:٥۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
    comment نظرات ()