الهی صد ساله شوی - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

الهی صد ساله شوی

هر کسی با هر آیینی دلش را به محبوبی می سپارد
 و این گستره ی وجودی آن محبوب است
 که دلبستگی عاشق خودرا معین می کند
واصالتاهیچ محبوبی دوست داشته
نمی شود مگر آن جلوه
که از باری تعالی دراو
به ودیعه نهاده شده
مورد محبت
قرار گیرد.
 

   + کسی معمولی تر از همه ; ٦:٠۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٤
    comment نظرات ()