آخر شاهنامه - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

آخر شاهنامه

آخر شاهنامه را کدامتان خوانده اید .

می گویند آخرش از این بهتر است .یعنی خوش تر است .نه ببخشید آخرش خوش است .

سخت فکر میکردم که چرا شاه نامه ، مثلا چند تا ".... " نامه دیگر هم می شود پیدا کرد .آخر شاهنامه اخوان ثالث را خودتان بخوانید . من که نخوانده ام اش ولی  هر کدامتان که خواند این آخر شاهنامه را هم برای ما تعریف کند .

ویرایش پست : اظهارات پزشکیان در مجلس(+)

   + کسی معمولی تر از همه ; ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
    comment نظرات ()