وقتی غصه می خورد - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

وقتی غصه می خورد

لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو

لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو

لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو لئو

لئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئو

لئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئولئو

چرا؟ چرا ؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟

چیکار کنم ؟ چکار کنم ؟ چکار کنم؟  چکار کنم؟

چه کاری از دست من بر میاد ؟ چه کاری از دست من بر میاد ؟

خدایا . . . .

 

 

 

   + کسی معمولی تر از همه ; ۱:٠٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸
    comment نظرات ()