you tell me - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

you tell me

You gotta tell me you're coming back to me
You gotta tell me you're coming back to me
You gotta tell me you're coming back to me

You gotta tell me you're coming back to me

به درک . . .

 

لینک : ١ -چرا دست از درست کردن تردید در میان مردم بر نمی دارید(+)


   + کسی معمولی تر از همه ; ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
    comment نظرات ()