روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

 

تنها زمانی دست به قلم میبرم
که بگریم!
برای همین است که
این ماه شعرهای فراوانی سرودم.
مسئله این است که من....
تمام اشکهایم رابرای بدست آوردنت ریخته بودم
اکنون برای روز رفتنت...
اشکی باقی نمانده.

   + کسی معمولی تر از همه ; ٤:٢۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳
    comment نظرات ()