. . . من اشتباهی شدم - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

. . . من اشتباهی شدم

دیگه حسابی ،حسابش از دستم در رفته

چندین سال می شه که . . . .

نتونستم دلمو راضی کنم

این دل دیوونه رو راضی به این بازی کنم

پی نوشت :پول خوردنی رو من می دم

خلال دندون رو یکی دیگه می کشه.متفکر

پس باز هم  . . ./

این پستی بود که جای خودش با پا نوشت اش عوض شد و  البته جای نویسنده با کسی که خلال دندان می کشید .خیال باطل(و هیچ شکلکی برای نشان دادن عصبانیت در حد کم تر از سرخ شدن وجود نداشت )

*دهه "شصتی" ها : نسلی از نسل های این  مملکت هستند که از اسمشان پیداست روزگار کدام انگشتش را به آن ها نشان داده است... از اینجا (+)

   + کسی معمولی تر از همه ; ۸:٢٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
    comment نظرات ()