بقیه موجودات : رادیبهشت : طرح عفاف - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

بقیه موجودات : رادیبهشت : طرح عفاف

می گه در مغازه وایساده بودیم دو تا گنجشگ اونقدر قشنگ با هم بازی می کردن. با همسایه ها جمع شده بودیم داشتیم نگاه می کردیم .

می گم نگاه نکنین آقا جون . به بقیه هم بگو نکنن . می گه مگه چشه ؟ خیلی قشنگ بود.

خندم می گیره .بهش می گم آخرش کار می دی دست خودت . این بازی ها هم آخرش کار می ده دست همون گنجشک ها .

منتظر بقیشه . نگام می کنه  . .

بهش می گم  فکر می کنی تولید نسل چطوریه ؟  همین بازی ها کار دستشون میده دیگه .

آهان ؟ چیزای قشنگ دیدی خودت رو بزن اونور . مواظب باش این بار ممکنه شانس نیاری . توی یکی از همین طرح های عفاف و حجاب دیدی تر و خشک رو با هم سوار کردن تو هم اون وسطا بودی ها . از ما گفتن .

 

   + کسی معمولی تر از همه ; ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
    comment نظرات ()