کسیکه پشت در نشسته است از همه عاشق تر است . - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

کسیکه پشت در نشسته است از همه عاشق تر است .

هنوز امیدی در من . . . . .

 به کوچکی  برگ سبزی که جوانه زده است از زمین

جوانه ای که امید درختی عظیم را می دهد .

 . . . . . . . . . . . وجود دارد

هنوز امیدی در من وجود دارد . امید درخت عظیم بادامی

 که دهان شیرین می کند  . ذهن بارور می شود . پوست لطیف می شود .

هنوز امیدی درمن وجود دارد.

   + کسی معمولی تر از همه ; ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
    comment نظرات ()