آن روزها و این روزها - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

آن روزها و این روزها

و گرفتاری عظیم  من اینست آن که را دوست می دارم دوستم نمی دارد و آنکه را که دوستم می دارد دوستش ندارم هیچ  . . .

و این دردی عظیم است .اگر بدانید

 

   + کسی معمولی تر از همه ; ٩:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩
    comment نظرات ()