سیزارتا - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

سیزارتا

از کامالا آموخت که کسی نمی تواند بی بهره بخشیدن شادمانی ،شادمان شود و نیز آموخت که هر ادا و هر نوازش و هر مالش و هر نگاه و هر گوشه تن رازی دارد که می تواند به آنکس که توانایی در یافت آن را دارد شادکامی بخشد .کامالا به او آموخت که مهرورزان نباید پس از پایان یافتن مهرورزی تن بی آنکه یکدیگر را ستوده باشند ،بی آنکه چیره شوند و چیره گی بپذیرند ، از یکدیگر جدا شوند ....
مبادا سیری و دریافت غم تنهایی پدیدار گردد، یا دریافت هراس آور آنکه ، از کسی سود نابجا جستایم ، یا از ما سود نابجا جسته اند .

پی نوشت : چندین وقت پیش این کتاب رو خوانده بودم .داشتم توی کتابام چرخ می زدم که چشمم به این جمله افتاد که زیرش خط کشیده بودم .با دوباره خواندن این جمله یه مقدار از فکرهای گذشته از روی دوش من کم شد .
قسمتی از کتاب سیذارتا نوشته هرمان هسه برنده یک بار جایزه نوبل ادبی .

 

   + کسی معمولی تر از همه ; ٧:۱٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥
    comment نظرات ()