پذیرفته شدن وپذیرفتن - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

پذیرفته شدن وپذیرفتن

 . . .  ؛

به ظاهر مسئله کوچکی است .اما در درونمان تاثیرهای بزرگی به جا میگذارند ، که خودشان را در قالب ، شادی ،  افسردگی ، عشق ، نفرت و گفتگوهای درونی نشان می دهند .

لینک نوشت :مدتی بیشتر خواهم نوشت  ، البته  نه به این اندازه (+)

   + کسی معمولی تر از همه ; ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
    comment نظرات ()