تنها = چند تن = تن + ها - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

تنها = چند تن = تن + ها

یک نفر باشیم و تنها باشیم بسی قابل تحمل تر است از آنکه زوجی باشیم یا  دوستی باشیم و در پس رابطه ء به ظاهر نزدیکمان ، تنهایی و غربتی بس شگرف حکمفرما باشد .

alone+تنهایی

من آن را ترجیح می دهم

که تو باشی و من باشم و ما شویم

تا اینکه هیچ وقت ، ترکیب تازه ای

با خواص جدید بینمان شکل نگیرد .

   + کسی معمولی تر از همه ; ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
    comment نظرات ()