a man in love ever expectant to see the beloved - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

a man in love ever expectant to see the beloved

در انتظار یک پیام

 انتظار زنگ تلفن

_ در انتظارتوی که دوباره بیایی -

در انتظار لحظه هایی که _ در یک زندگی بهتر _ پس از یک اتفاق خوب

که با همان پیام یا زنگ و بر گشتن تو اتفاق می افتد ،

تمام می شود این روزها و ماهها و سالها ی بی بازگشت به انتظار نشستن

وم ن که  مدام  فکر می کنم ، که چقدر تو هم در همان انتظار بودی ؟

 

و همیشه خوب می دانم -  اگر اتفاق بیفتد  -

_ زمانی است که دیگر دست از انتظار کشیده ام و نا امید از بازگشت تو گشته ام .

کی اش را نمی دانم ؛ اما به همین زودی ها طی چندین سال آینده

باید که دست از انتظار تو بکشم ؛

       " می دانم آنوقت دوباره می آیی "

   + کسی معمولی تر از همه ; ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠
    comment نظرات ()