كي گم شد؟ - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

كي گم شد؟

اوني كه مي خواستي تو غبارا گم شد .....
.............
با مني ؟
نه باتو نيستم .من كه خودتم .
با اوني ام كه تو رو مي خواست .
حلا از اول . .  .   .      .
اوني كه مي خواستي تو غبارا گم شد.....

   + کسی معمولی تر از همه ; ۸:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
    comment نظرات ()