فاطمه ، فاطمه است - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

فاطمه ، فاطمه است

اینجا هیچکس
هیچگاه
هیچ نمی گوید ..
اینجا همه گان مهر سنگین سکوت دارند
اینجا نمی شود فریاد کرد .
از فاطمه چه می دانیم  . که فقط فاطمه فاطمه است ؟  که دختر خوبی بود ،همسر خوبی بود ، مادر خوبی بود .
اما چرایش را و چگونه اش را هیچگاه به ما نگفتند .
اینجا هیچکس ، هیچگاه ،‌هیچ نمی گوید.

   + کسی معمولی تر از همه ; ٧:۳٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
    comment نظرات ()