يادت منو فراموش - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

يادت منو فراموش

یادم تو رو فراموش

نه هنوز یادمه .
..........
یادم تو رو فراموش !
نه هنوز یادمه ..
می خوای فراموش کنی ...بزار چند وقت بگذره خودش یادش می ره بعد بگو :
یادم تو رو فراموشششش.
دیدی ...؟ بردم .... فراموش کردی.
من یادم .... تو منو ... یادم تو رو ... یادت منو ...تو منو ....
فراموش ش ش ش.

پی نوشت :بعضی آدمها هستند که وقتی که باید ساکت باشند وحرفی نزنند انگار که مجبورشون کردند به حرف زدن گند می زنند به همه چی.

   + کسی معمولی تر از همه ; ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ ; شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
    comment نظرات ()