ليله القدر - روزهایی به کوتاهی زندگی

روزهایی به کوتاهی زندگی

نقد , طنز , داستان , شعر , روزنوشت

ليله القدر

خواستم بنويسم تو كه خوبها رو دوست داري
من بد رو هم دوست داشته باش . . .
ديدم تو همه رو دوست داري .
بي انصافيه اين حرف و بزنم .
كاري كن من بد هم تو رو دوست داشته باشم.
اونقدر كه به خاطر تو خيلي كارها رو نكنم .
اونقدر كه به خاطر تو خيلي كارها رو بكنم .

   + کسی معمولی تر از همه ; ٢:٥۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦
    comment نظرات ()