کنون چه کنم با خطای دلم . . . .

فقط یک بار کسی رو به کاری مجبور کردم . 

 

 

 

 

و اون اولین باری بود که باهات حرف زدم . 

 

 

 

 

و از اون زمان تا حالا دارم رنج می کشم . 

رنج سالهای با تو نبودن . رنج سالهای با تو بودن .

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید