جای تاسف دارد انگار. کمبود ف..لتـــــر دارم

آدم که وبلاگش"ف. ی . ل . تـــــ ر  "نمی شود فکر می کند که حتما در وبلاگش مطلب مهمی نیست که کسی از آن طرفها پشت میزش بشیند و دکمه ف . . تر وبلاگش را روشن کند .

طرف ۶ ماه نشده که وبلاگ می نویسد تا حالا ١۴ بار  ف .ل.ـتر شده . الان اسم وبلاگش شده   . . .

http://username 14.persianblog.ir

توضیح نوشت :

1- این روزها همه ف . .  می شوند شما چطور؟

2- همانطور که می دانید دلیل ف. .  شدن لزوما نوشتن مطالب پورنــــ  و یا امثالهم نیست .ما که می دانیم توضیح واضحات بود .

٣. حسودیم شد .

/ 1 نظر / 20 بازدید