the ocean is a f.u.ck of a long way to swim

لاین سمت راست اتوبان را گرفته بودم . هیچ آهنگی هم گوش نمی دادم . حتی سیگار هم نمی کشیدم . سرعتم از حد طبیعی که معمولا راننده های ناشی در حرکتند هم کمی بیشتر کمتر بود و  راننده های کنجکاوی  که سرعتشان را کم می کردن و توی ماشین را نگاه می کردن شاید اتفاق جالبی در حال رخ دادن بود .من حتی کمی هم توجه نمی خواستم . فقط سمت راست اتوبان را گرفته بودم . 

حتی اخلاق های سگی ات هم همان هاست . حتی تکیه کلام های سگی ات هم همان هاست .چرا هر چیزی که به تو ربط دارد مرا به هوای مه گرفته ای که روی قلاجه که ساعت 3 شب دینام ماشینم اتصالی کرد و شب در سرما ماندم و می لرزیدم و هیچ امداد خودرویی حاضر نشد که بیاید و دقیقا 3 ساعت به سال تحویل مانده بود می اندازد .

/ 0 نظر / 23 بازدید