اردیبهشت . . .

غرق می شوم در این

بهاری که با خودش

همیشه ارمغان دلتنگی دارد .

از اردیبهشت شروع می شود .

از زمانی که یاد دارم . از همان اوایل دبیرستان بود . از همان سر ایستگاه ماشین برای رفتن به مدرسه . از همان دیر رسیدن ها. از همان 7:45 دقیقه ها که بیاید و من دیر برسم . 

حتی دانشگاه هم همین طور بود . حتی بدون او . که همیشه بعد از استاد می رسیدم تا سیگارم تمام شود .تا خاطراتم دود شود .تا رسوب کند همه همهمه های خیالات به هم تنیده ام

حتی بعد از این همه سال .با هر بهار، دلتنگی شده است تلنگری که بدانم سال تازه شده . ادم ها تصمیمات جدید گرفته اند . خیلی از رابطه ها به فراموشی سپرده شده و خیلی از آدم ها هم در فکر روابط جدید تری هستند .و البته  بدانم که اردیبهشت نزدیک است .

این روزها یا من هوشیار تر شده ام و یا اینکه اردیبهشت پر شور تر از هر سال برایم برگزار خواهد شد .

 

/ 0 نظر / 23 بازدید