تنها = چند تن = تن + ها

یک نفر باشیم و تنها باشیم بسی قابل تحمل تر است از آنکه زوجی باشیم یا  دوستی باشیم و در پس رابطه ء به ظاهر نزدیکمان ، تنهایی و غربتی بس شگرف حکمفرما باشد .

alone+تنهایی

من آن را ترجیح می دهم

که تو باشی و من باشم و ما شویم

تا اینکه هیچ وقت ، ترکیب تازه ای

با خواص جدید بینمان شکل نگیرد .

/ 3 نظر / 17 بازدید
آلباترا

قشنگ بود.