خود شکن آینه شکستن خطاست

تا آنجا که یادم می آید سندرم پاییز داشتم .

سال یکبار بود .می رفت تا سال یعد.

چند وقتی بود بهار هم به آن اضافه شده بود.و از اردیبهشت شروع می شد .

ماه ها و فصل ها رفتند و آمدند و چیزی که برایم

       مشخصتر شد این بود ...

این فصل ها نیستدکه با خودشان افسردگی  دارند

    منم که گردن فصل ها می اندازم

             زمستان درپیش است 

                           دستانم که نه قلبم

                   مدتهاست یخ زده .

/ 0 نظر / 63 بازدید