دیر اومدی

اگر میتونستم بگم:

         ای رفته از دست

           دیر اومدی

 

                  طعمت از دهن افتاد

 

پی نوشت :همیشه برای تصمیم اشتباه گرفتن وقت هست

/ 3 نظر / 4 بازدید
آلباترا

جایی نوشته بود : وقتی دیگر برای همه‌چیز دیر است، چیز زیادی برای فهمیدن باقی نمی‌ماند. فقط توی خاطراتت به ما که رسیدی آه بکش، همین کافی‌ست برای نبودن. درخت پیر، حسرت هیچ‌چیزی را نمی‌خورد. فقط عادت دارد به زمستان، به رفتن و لخت شدن و لرزیدن. به نوشتن پست‌های خرفت ناتمام، درخت پیر به خودش عادت کرده، به سرپا بودن و مردن هم.

eshragh

ای یار ما عیّـــــــــــار ما دام دل خمّـــــــــــــار ما پا وا مکــش از کــــار ما بستان گرو دستـــــار ما در گل بمــــــانده پای دل جان میدهم چه جای دل وز آتـــــش ســـودای دل ای وای مــا، ای وای دل

eshragh

احتمالا موسيقي درماني چاره شماست