منفعلانه و خودخواهانه ادامه می دم 

این مسیری که تهش به هیچ می رسد . 

ترس دارم از این که مبادا 

روزی متوجه شوم تمام این راه را 

اشتباه آمده ام . 

 

پ. ن :پاکش کردم .

/ 0 نظر / 5 بازدید