مغزم مدام هورمون ترشح می کند

هورمون تو.

 

از زیست چیزی نمی دانم . اما تو که نیستی ، اکوسیستم اینجا بهم خورده .

فایده ندارد . بیایی هم درست نمی شود . من دارم منقرض می شوم ./

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید