یه وقت هایی هست دوست داری همه چیز و همه کس رو بذاری و بری . یه زندگی نو ، یه جای نوع , آدم های نو . در حقیقت یه وقتهایی هست که دوست داری از خودت فرار کنی .   پى نوشت : از دوستای گلم که اومدن و سر زدن و من نبودم و چیزی ننوشتم عذر می خوام

/ 0 نظر / 20 بازدید