# روزنوشت

پدرها و مادر هایی که ما را به این دنیا آورده اید . . .

 آبی بودیم در کمر بنهاده                                                    وز آتش شهوتی فرو بنهاده                            و یا در جای دیگر شاعر دیگری می گوید . ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید